Gemeente Stein via Rieken & Oomen

Gepubliceerd: 20 dagen geleden

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Stein
Gepubliceerd: 20 dagen geleden
Solliciteer nu
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Ben jij een natuurlijk leider met ruime ervaring binnen het politiek-bestuurlijke domein? Gemeente Stein biedt jou de kans om als boegbeeld van de ambtelijke organisatie, samen met het managementteam, sturing te geven aan de succesvolle implementatie van een moderne, professionele en op samenwerking gerichte organisatie die klaar is voor de toekomst.

Bekijk de bedrijfsvideo van gemeente Stein op onze website.

Organisatieomschrijving
De gemeente Stein is gericht op het verschil maken in de wettelijke taken, maatschappelijke opgaven en ambities voor de 25.000 inwoners van Stein. De organisatie werkt aan een duurzaam en toekomstbestendig Stein. De gemeente bouwt vóór en samen met haar inwoners, ondernemers en partners iedere dag weer aan haar ‘eigenzinnige’ groene woongemeente in Zuid-Limburg. Daadkracht, betrokkenheid, deskundigheid én 'puur onszelf' zijn daarbij belangrijke kernwaarden.

Om dit nog beter te doen, vindt er momenteel een doorontwikkeling van de organisatie plaats. Hier is inmiddels een stevig fundament voor gelegd. In de volgende fase staat de verdere doorontwikkeling van de organisatie op het programma. In de afgelopen periode heeft de gemeente veel nieuwe, talentvolle medewerkers mogen verwelkomen. De begeleiding en ontwikkeling van medewerkers, de verdere professionalisering van de dienstverlening, inclusief integraal en projectmatig werken, en ‘boeien en binden’ zijn belangrijke thema’s voor een succesvolle doorontwikkeling van de organisatie.

Per 1 mei 2024 is de organisatiestructuur gewijzigd en is het nieuwe managementteam van start gegaan. Dit team bestaat, naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur, uit zes teammanagers. Vijf teammanagers zijn recentelijk in hun nieuwe posities benoemd. De functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur is de afgelopen periode op interim basis ingevuld. Met de start van de nieuwe organisatie en de volgende fase van de doorontwikkeling is tevens het moment aangebroken om de werving te starten van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Deze nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur gaat dé leidende rol spelen in de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Functieomschrijving
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je de drijvende kracht achter het goed functioneren en de voortdurende ontwikkeling van de organisatie. Je bent de rechterhand van het college van B&W, waarbij je niet alleen adviseert, maar ook concrete ondersteuning biedt bij de uitvoering van bestuurlijke taken. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, waarbij je streeft naar effectiviteit en het behalen van organisatiedoelen.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de organisatie in zijn geheel. Dit betekent dat je niet alleen waakt over de dagelijkse gang van zaken, maar ook de lange termijnvisie bewaakt en innovatie stimuleert. Met integraal leiderschap geef je richting aan alle facetten van de organisatie. De teammanagers, concerncontroller en de stafeenheid 'Strategie & Advies' worden rechtstreeks door jou aangestuurd. Als WOR-bestuurder draag je bij aan een harmonieuze werkomgeving, waarin belangen worden afgewogen en doelstellingen worden nagestreefd.

Naast een bewaker van de lokale belangen ben je ook een bruggenbouwer tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Jouw visie en leiderschap zorgen voor een goed functionerende en voortdurend verbeterende organisatie en waarbij je een rol speelt als ambtelijk opdrachtgever voor programma's en projecten. Kortom, als gemeentesecretaris/algemeen directeur neem je een sleutelpositie in binnen de gemeente, waarbij je niet alleen de koers uitzet, maar ook zorgt voor een gedegen uitvoering en een voortdurende zoektocht naar vernieuwing en verbetering.

Wat ga je doen?
Als onmisbare schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie vervul je een dynamische rol waarin je adviseert, coördineert en leidinggeeft met een focus op resultaat en samenwerking.

Je bent niet alleen het eerste aanspreekpunt en adviseur van het college van B&W, maar ook de brug tussen bestuurlijke ambities en concrete actiepunten voor de teammanagers. Hierbij staat het integraal afwegen van gemeentebelangen centraal, terwijl je de strategische visie van de organisatie niet alleen tot stand brengt, maar ook stevig verankert.

Het bevorderen en waarborgen van kwaliteit, integraliteit en ontwikkeling is een continue taak. Daarbij heb je een belangrijke rol in het coachen en ontwikkelen van het nieuwe managementteam. Met voorbeeldgedrag geef je richting aan de gewenste organisatiecultuur.

Als het gezicht naar externe partijen en samenwerkingspartners sta je paraat voor strategische vraagstukken en belangrijke initiatieven in onze gemeente, waarbij jouw visie en diplomatieke vaardigheden van onschatbare waarde zijn.

Profiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, gekoppeld aan een uitgebreide ervaring in leidinggevende posities binnen de politiek/bestuurlijke context van de (gemeentelijke) overheid. Deze ervaring vormt de basis voor jouw kennis van integraal strategisch beleid en organisatiedoelstellingen, alsook van de bestuurlijke wet- en regelgeving die de kaders vormen waarbinnen je opereert.

Daarnaast ben je bekend met organisatieontwikkeling en heb je ruime ervaring op dit gebied, waardoor je in staat bent om de medewerkers te laten groeien en de organisatie te laten excelleren en innoveren. Je begrijpt de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente en hebt een helder inzicht in de taken en functionele verhoudingen binnen de gemeente, inclusief de relaties met externe stakeholders.

Met deze brede en diepgaande kennis ben je uitgerust om de uitdagingen van de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur met vertrouwen aan te gaan.

Jouw gedragsstijl
Met een academisch werk- en denkniveau vorm je een solide basis voor het vervullen van de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Je bent niet alleen strategisch sterk, maar hebt ook een scherp oog voor de menselijke maat.

Je benadert leiderschap op een coachende en dienende manier, waarbij je open en transparante communicatie hoog in het vaandel draagt. Als een politiek-bestuurlijk sensitieve professional weet je stevigheid te combineren met een adviserende rol richting het bestuur.

Je bent een verbindende kracht, gericht op samenwerking en het smeden van relaties binnen en buiten de organisatie. Met een helikopterview bewaak je het overzicht waar nodig, terwijl je ook oog hebt voor detail om kwaliteit te waarborgen.

Als voorbeeld van de gewenste organisatiecultuur toon je voorbeeldgedrag en ben je zowel ondernemend als innovatief. Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en je bent in staat om een optimale balans te vinden tussen de hoge ambities en de mogelijkheden van de organisatie. Daarbij ben je daadkrachtig en besluitvaardig in het stellen van prioriteiten en het nemen van acties.

Je loyaliteit strekt zich uit naar zowel het college als naar de organisatie, waarbij je staat voor hun belangen en het algemeen belang.

Aanbod
De gemeente Stein biedt jou, als natuurlijk leider die zijn sporen binnen het politiek/bestuurlijke domein heeft verdiend, de kans om als boegbeeld van de ambtelijke organisatie, samen met het managementteam, sturing te geven aan de succesvolle implementatie van een moderne, professionele en op samenwerkingsgerichte organisatie die klaar is voor de toekomst.
De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informele werkomgeving met korte lijnen en betrokken collega’s.

Bij deze veelzijdige leiderschapspositie hoort vanzelfsprekend een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een salaris in functieschaal 15 (indicatief), ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken, een bijdrage in de premie van je ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% over je brutosalaris. Dit kun je bijvoorbeeld inzetten voor het kopen van extra verlof of als aanvulling op je salaris. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.
De functie gemeentesecretaris/algemeen directeur is een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de nadrukkelijke intentie om aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Procedure
Frank Frissen, senior adviseur van Rieken & Oomen, begeleidt deze procedure. Hij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Rieken & Oomen geschikte kandidaten aan de opdrachtgever.

Sollicitatie en inlichtingen
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om uiterlijk 17 juni 2024 te solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en curriculum vitae.

Voor inhoudelijke vragen over het functieprofiel kun je contact opnemen met Frank Frissen. Frank is bereikbaar via telefoonnummer 030-293 01 44.
Solliciteer nu

Vacature details

Opleiding

Vakgebied