IPO

Gepubliceerd: 11 dagen geleden

Senior Beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving

Den Haag
Gepubliceerd: 11 dagen geleden
Solliciteer nu

Wij zijn op zoek naar een

Senior Beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving

In een tijd waarin duurzaamheid en een gezonde leefomgeving belangrijker zijn dan ooit te voren, zoekt het Interprovinciaal Overleg (IPO) een Senior beleidsadviseur Ruimte en Leefomgeving. Als senior beleidsadviseur zet jij je overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden in als adviseur en vertegenwoordiger voor een vruchtbare samenwerking tussen de provincies voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Dit zijn wij
De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun unieke geschiedenis, cultuur en kenmerken. Hoewel ze verschillend zijn, spelen alle twaalf provincies een cruciale rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau. Denk hierbij aan thema's zoals water, milieu, wonen, energie, natuur en landbouw. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Als netwerkorganisatie werkt het IPO in het hart van landelijke beleidsontwikkeling en werkt het in alle relevante landelijke netwerken samen met het Rijk, VNG en Unie van Waterschappen en andere partners. Daarbij brengen wij in wat provincies nodig hebben en helpen we provincies bij de ontwikkeling en uitvoering van afspraken.

Dit ga jij doen
Als Senior Beleidsadviseur vervul je een strategische rol. Hierbij zet je je netwerkvaardigheden in en voer je procesregie op de samenwerking van de provincies op het terrein van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Hierbij richt jij je op:

 • Het leiden van de vormgeving van de samenwerking tussen de provincies op het gebied van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
 • De provinciale belangenbehartiging in overleggen met het Rijk en andere samenwerkingspartners. Je adviseert daarnaast je provinciale bestuurders voor de bestuurlijke overleggen met het Rijk.
 • Het ontwikkelen en implementeren van strategieën die de provincies ondersteunen bij het bereiken van doelstellingen op het gebied van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De focus ligt hierbij op het milieubeleid.
 • Het positioneren van de provincies in een goed functionerend Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsstelsel. Daarin werk je mee aan de ontwikkeling van bestuurlijke afspraken en beleidsinstrumenten, zoals richtlijnen, wetgeving en beleidsnotities.
 • Het borgen van de juiste randvoorwaarden die nodig zijn om invulling te geven aan de provinciale bevoegdheden om een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving te kunnen bewerkstelligen.
 • Het coördineren van een evaluatie met betrekking tot de uitvoering van nieuwe regelgeving op financiële zekerheidsstelling. Dit doe je samen met Omgevingsdiensten en in overleg met het Rijk.

De eerste opgaven waar jij je mee gaat bezighouden zijn ‘het VTH-stelsel’ en ‘Financiële zekerheidsstelling’. Een bredere interesse en inzetbaarheid op thema’s binnen “Ruimte en Leefomgeving” is gewenst voor onze nieuwe collega.

Opgave VTH-stelsel
Onder een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving ligt een sterk VTH-stelsel. Daar wordt actief op ingezet door de gezamenlijke provincies. In het rapport van de Commissie Van Aartsen “Om de leefomgeving” is met tien aanbevelingen geadviseerd wat in de uitvoering moet worden verbeterd om tot versterking van het VTH stelsel te komen. In het Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (IBP), waarin we samenwerken met het Rijk, de gemeenten en de omgevingsdiensten, zijn de aanbevelingen uitgewerkt in 6 pijler. Het programma heeft een looptijd van twee jaar en loopt af na de zomer van 2024. De versterking van het VTH stelsel loopt echter langer door dan de looptijd van het IBP. Er komen immers ingrijpende ontwikkelingen op ons af die hoge eisen stellen aan een goed VTH stelsel. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, de circulaire transitie, maar ook aan kunstmatige intelligentie (AI) en uitdagingen op het gebied van cybersecurity. De provincies blijven zich gezamenlijk inzetten op de versterking van het VTH-stelsel. Jij voert vanuit jouw rol regie en belangenbehartiging op dit thema. 

Financiële zekerheidsstelling
In de Omgevingswet is een wettelijke regeling opgenomen waarmee het bevoegd gezag (provincies) aan (een aantal categorieën) bedrijven een verplichting tot het stellen van een financiële zekerheid kan opleggen. Doel hiervan is borgen dat de samenleving niet (volledig) opdraait voor eventuele milieukosten na een (dreigend) faillissement van een bedrijf. Met het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2024 moeten de provincies uitvoering geven aan de regeling. De gezamenlijke provincies werken via het IPO samen met Omgevingsdiensten aan een evaluatie van de uitvoering. Jij hebt een leidende rol in deze evaluatie en de provinciale belangenbehartiging op dit thema.

Dit breng jij mee

 • Ruime ervaring in beleidsontwikkeling en advisering, bij voorkeur op het gebied van (Ruimte) Leefomgeving en/of Milieu.
 • Kennis van het milieudomein en -beleid, inclusief relevante wet- en regelgeving.
 • Bewezen leiderschapsvaardigheden en het vermogen om effectief te werken in een politiekbestuurlijke omgeving.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Het vermogen om complexe ideeën duidelijk over te brengen aan verschillende belanghebbenden.
 • Je bent analytisch, overtuigend in communicatie en durft je uit te spreken.

Dit is wat wij bieden

 • Een contract voor één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris van maximaal € 6.854,94 bruto bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week (schaalniveau 13). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Een ABP-pensioen.
 • Een studiebudget van €5000 per vijf jaar.
 • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris.
 • Een groot en interessant netwerk.
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling.
 • Alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken, binnen de afspraken van het team.
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station van Den Haag.

Hoe solliciteer je?
Ben je enthousiast en zie jij jezelf als de overtuigende senior beleidsadviseur die wij zoeken? Dan kijken we uit naar jouw reactie op deze uitdagende functie. We lezen graag terug waarom jij aan de slag wil als senior beleidsadviseur en waarom dit de perfecte functie is voor jou. Wij zien je reactie graag uiterlijk 12 april 2024 tegemoet via onze sollicitatiepagina naar vacatures@ipo.nl, onder vermelding van ‘Senior Beleidsadviseur R&L’. De eerste gesprekken zullen plaats vinden op 17 en 18 april in Den Haag.

Bij wie kun je terecht?
Heb je nog vragen of wil je meer weten over de inhoud van de functie? Dan kun je bellen met Hester Menninga, teammanager, telefoonnummer 06-28901236.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu

Vacature details

Opleiding

Fulltime / parttime

Vakgebied